KELILE VE DIMNE PDF DOWNLOAD

Bəydəbanın yaşadığı zaman haqqında bir çox mübahisələr olsa da, kitabın Depşelem adlı bir hind hökmdarı zamanında yazıldığı düşünülməkdədir. Belə ki.…

Continue Reading